Oharrak

LEGEZKO OHARRA

MAILUK MUSIKA ESKOLAk – Antton Aranburuk – (aurrerantzean MAILUK MUSIKA ESKOLA), IFK: 44685129Q; helbidea: Unicef pasealekua 14; ezin du bere gain hartu Interneteko orrian (www.mailukmusik.eus) edo bere sare sozialetan agertutako informazioa oker, desegoki edo legez kanpo erabiltzearen ondoriozko erantzukizunik.

Legean ezarritako mugekin, MAILUK MUSIKA ESKOLAk ez du bere gain hartzen Interneteko orrietan dauden datuen edo informazioen egiazkotasun, osotasun, eguneratze eta zehaztasun faltaren ondoriozko erantzukizunik.

Edukiek eta informazioak ez dute lotzen MAILUK MUSIKA ESKOLA, eta ez dira inolako iritzi, aholku edo lege-aholkularitza, informazio- eta dibulgazio-izaerako zerbitzua besterik ez baita.

MAILUK MUSIKA ESKOLAren Interneteko orriak hirugarrenen beste orrialde batzuetarako estekak (estekak) izan ditzake, MAILUK MUSIKA ESKOLAk kontrolatu ezin dituenak. Beraz, MAILUK MUSIKA ESKOLAk ezin du erantzukizunik bere gain hartu hirugarrenen orrialdeetan ager daitekeen edukiagatik.

Testuak, irudiak, soinuak, animazioak, softwarea eta webgune honetako gainerako edukiak MAILUK MUSIKA ESKOLA edo bere lizentziadunen jabetzakoak dira. Transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publiko oso edo partzial orok MAILUK MUSIKA ESKOLAren berariazko baimena izan behar du.

Era berean, MAILUK MUSIKA ESKOLAk webgunearen bidez eskaintzen dituen zenbait zerbitzutara sartzeko, datu pertsonal batzuk eman beharko ditu. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoan, ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu inprimaki hauek betez, zure datu pertsonalak MAILUK MUSIKA ESKOLAko fitxategietan sartuko direla eta tratatuko direla, gure webguneko zerbitzuak nola eskaini jakiteko. Era berean, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula, dohainik, mailukmusik@gmail.com helbidean edo Gasteizko Unicef pasealekuko 14. zenbakian (01015).

DATU PERTSONALEN BABESA, DBLO-AREN ARABERA

MAILUK MUSIKA ESKOLAk, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du MAILUK MUSIKA ESKOLA zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla www.mailikmusik.eus web guneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak.

Izaera pertsonaleko datuen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua da merkataritza-harremanari eustea eta MAILUK MUSIKA ESKOLAren informazioko, prestakuntzako, aholkularitzako eta beste jarduera batzuetako zereginak betetzea.

Datu horiek aurretik azaldutako helburua betetzeko helburu bakarrarekin beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako.

MAILUK MUSIKA ESKOLAk beharrezko neurriak hartzen ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoan, xedatutakoaren arabera.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) onartutako datuak eskuratzeko, aurka egiteko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak balia ditzake helbide elektroniko honetan: mailukmusik@gmail.com edo helbide honetan: Unicef pasealekua, 14 – Vitoria-Gasteiz.

Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta datu horiek eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du, aldaketak MAILUK MUSIKA ESKOLAri jakinaraziz.

Jabetza intelektualaren eskubideak

MAILUK MUSIKA ESKOLA www.mailukmusik.eus webguneko edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten egile-eskubide, jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, baita horiek inplementatzeko beharrezkoak diren programen eta erlazionatutako informazioaren titularra ere.

Ezin da www.mailukmusik.eus webguneko edukien erreprodukzio, argitalpen eta/edo erabilera erabat edo partzialik egin, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

BALDINTZA OROKORRAK

LEHENENGOA. Xedea

Kontratu honen xedea MAILUK MUSIKA ESKOLA musika-zentroak zehaztutako baldintzetan ikastaro bat egitea da.

BIGARRENA.

A) Musika-irakaskuntzako zerbitzuak kontratatzen direnean, hiruhileko horri dagozkion eskolak eskola-egutegiaren arabera ordainduko dira. Horrenbestez, klaseen ordainketak hiruhileko bakoitzaren hasieran egingo dira.

B) Ikasleak 25 egun baino gehiago atzeratzen badu dagokion hiruhilekoko zenbatekoak ordaintzeko, akademiak ez du eskolatan parte hartuko edo kontratua suntsiarazteko ahalmena izango du.

HIRUGARRENA. Kontratuaren iraupena eta ezereztea.

A) Kontratuaren iraupena haren xede den ikasketa-planerako aurreikusitakoa da, eta eskola-egutegian jasotzen da.

B) Parte-hartzaileek ikastaroa bertan behera uzteko ahalmena dute, alde bakarretik, bigarren saioa egin arte; kasu horretan, bi mota horiei dagokien zenbatekoa ordaindu beharko dute.

Baja emateko, MAILUK MUSIKA ESKOLAri jakinarazi beharko zaio hiruhilekoa amaitu baino 30 egun lehenago.

Jardueran ez agertzeak edo baja emateak EZ du inolako itzulketarik jasotzeko eskubiderik ematen.

LAUGARRENA. Indar handia.

Ezinbesteko arrazoiak direla-eta, ikasleak kontratuaren xede diren eskolak ez hasteko beharra ikusten badu, ikastetxeak itzuli egingo dio ordaindutako zenbateko osoa.

Alderdietako bat ere ez da erantzule izango bere betebeharrak betetzeko atzerapenagatik, ezta betebehar horiek ez betearazteagatik ere (beste alderdiari ez ordaintzea izan ezik), baldin eta ez-betetze hori ezinbesteko arrazoiengatik gertatu bada, Kode Zibilaren 1105. artikuluan zehazten den bezala, inguruabar hori beste alderdiari jakinaraziko zaio ahalik eta eperik laburrenean.

Adostutako entrega-epeak, gutxienez, ezinbesteko arrazoiak iraun duen denboran luzatuko dira.

Ezinbesteko kausa 3 hilabete baino gehiago luzatzen bada, alderdietako edozeinek kontratua deuseztatu ahal izango du.

BOSGARRENA. Erreklamazioak

A) Ikastetxeak ikasleen eskura ditu erreklamazio-orriak, eredu ofizialaren arabera, hala badagokio.

B) Kontratu hau interpretatzearen edo betetzearen ondoriozko edozein eztabaidatarako, enpresaria kontsumoko arbitraje-sistemaren mende jarriko da berariaz, irakaskuntza ematen duen ikastetxeari dagokion Kontsumoko Arbitraje Batzordearen bitartez.

MAILUK MUSIKA ESKOLAREN FUNTZIONAMENDURAKO OINARRIZKO ARAUAK

– Ikasleek klaseak garatzeko musika-tresnak izango dituzte ikasgeletan, baina komeni da beren instrumentua ekartzea, haiekin ohitzeko.

– Eskola-ordutegian, irakaslea oraindik ez bada irten ikasleari deitzeko, ikasleak dagokion gelako atea jo beharko du garaiz.

– Bertaratzean puntualtasuna eskatzen dugu, eskolen edukia osorik garatu ahal izateko.

– Ikasleak besterik gabe galdutako eskolak EZ DIRA BERRESKURATUKO, baina bai emango zaio ikasleari horien edukia. Era berean, arrazoi handiagoa dela-eta, irakasleek ezin badute eskola eman, ikasleekin adostutako ordutegian errekuperatuko da beti.

Argitu beharreko edozein zalantza edo kasu zehatz, kontsultatu konpromisorik gabe.